Date: 20 March 2018
Venue: Shou Zen, Sheung Wan
Working Committee: OWA Alumni